“Chỉ hát hay, vào đại biểu Quốc hội rất khó”!

Thứ Sáu, 18/03/2016, 17:59
“Nếu chỉ biết hát không mà không đủ năng lực, phẩm chất và các tiêu chuẩn theo quy định thì vào đại biểu Quốc hội rất khó” – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lưu ý.


Thông tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tại cuộc họp báo chiều 18-3, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Minh Thông cho biết, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 21-3 và làm việc trong 19 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 12-4-2016.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 4, 5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.

Về chương trình xây dựng luật, kỳ họp này Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày (từ 31-3 đến 12-4) để xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước. Theo ông Lê Minh Thông, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời Bộ Chính trị cũng đã phân công nhiệm vụ mới đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trả lời câu hỏi về việc vì sao trước đây Quốc hội làm công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất mỗi khóa nhưng kỳ này lại tiến hành vào kỳ họp cuối, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, thực tế đây không phải là sự “phá lệ”. Trong các nhiệm kỳ trước, Quốc hội cũng đã tiến hành làm công tác nhân sự không phải ở kỳ họp thứ nhất.

“Còn nhớ, năm 2006, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, tại kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XI, Quốc hội cũng đã kiện toàn các chức danh cấp cao của Nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… để đáp ứng yêu cầu quản lý, lãnh đạo của bộ máy Nhà nước” – ông Nguyễn Hạnh Phúc giải thích.

Về việc gần đây có nhiều người nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đây là quyền của công dân theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng không có phân biệt người được tổ chức giới thiệu với người tự ứng cử. Vấn đề là căn cứ tiêu chuẩn, năng lực của mỗi ứng viên để các cấp tiến hành hiệp thương, giới thiệu theo quy định, ai đủ tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm thì có cơ hội trúng cử.

Về việc có một số văn nghệ sĩ tự ứng cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, họ thực hiện theo quyền được pháp luật quy định, văn nghệ sĩ cũng như các lĩnh vực khác đều bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, để trở thành đại biểu Quốc hội cần hội tụ đủ nhiều yếu tố, phải có đủ phẩm chất, năng lực, có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, được cử tri tín nhiệm bầu. “Nếu chỉ biết hát không mà không đủ năng lực, phẩm chất và các tiêu chuẩn theo quy định thì vào đại biểu Quốc hội rất khó” – ông lưu ý.

M.Đăng
.
.
.