Về công tác lập pháp, tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 16 luật, 15 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật.

Quốc hội đã chính thức bế mạc sau một kỳ họp kéo dài, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Các bộ luật, luật được thông qua tại kỳ họp lần này đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, trên tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa và bảo đảm các quyền hiến định của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chế độ, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, kỳ họp lần này cũng đã xem xét những nội dung cực kỳ quan trọng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 cũng như 5 năm tiếp theo, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Đây là những định hướng và sườn chỉ tiêu chính cho cả giai đoạn tiếp theo. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, quyết định tăng lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995; điều chỉnh tăng lương cơ sở 5% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Quốc hội cũng đã rút số các chương trình mục tiêu Quốc gia từ 16 xuống còn 2 chương trình, bao gồm xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Kỳ họp này cũng đã thực hiện một số công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào 22/5/2016, bầu Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian một ngày để các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Đây là các văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều ý kiến của cử tri cả nước, các đại biểu Quốc hội cũng đã được trả lời.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: “Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân”. Quốc hội cũng “trân trọng ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp”.

Vũ Hân