Chi 886 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19

16:41 25/06/2021
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 25/6, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.


Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải tạm ngừng, đời sống người lao động và người có thu nhập thấp gặp rất nhiều khó khăn. 

Việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn; góp phần phục hồi sản xuất; ổn định tình hình lao động, việc làm; thực hiện tốt nhất "mục tiêu kép" - vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế.

Hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia công tác phòng, chống dịch với mức 120.000 đồng/người/ngày.

UBND TP Hồ Chí Minh đã trình và đã được HĐND thành phố thống nhất thông qua Nghị quyết cho 6 nhóm chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tiền ăn người bị cách ly y tế và cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND thành phố tại khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách của thành phố, số tiền hỗ trợ khoảng 886 tỷ đồng. HĐND thành phố đã giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, bảo đảm đúng pháp luật, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và có sự giám sát của HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Nguyễn Cảnh