Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

08:50 24/10/2020
Chiều 23/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố thông tin về việc cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng với ông Lê Vinh Danh do có nhiều khuyết điểm, sai phạm trong quá trình làm việc. 


Ông Lê Vinh Danh bị cách chức theo Quyết định số 1507/QD-TLĐ do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký ngày 21/10/2020.

Theo thông tin công bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Vinh Danh đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm về mặt Đảng với vai trò là Bí thư Đảng ủy nhà trường đã có sai phạm trong tham mưu xây dựng văn bản và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy không đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy.

Trong công tác quản lý hành chính, tài sản, ông Lê Vinh Danh có một số vi phạm nghiêm trọng như: Duyệt chi khoản tiền hơn 14,6 tỷ đồng không đúng quy định; sử dụng hơn 10 tỷ đồng tiền lãi từ nguồn cho vay của Tổng Liên đoàn trích lập các quỹ không đúng mục đích vay; không phản ánh đầy đủ thông tin trên sổ sách kế toán.

Đặc biệt, việc chi trả lương, thu nhập cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường chưa đảm bảo công khai, minh bạch, có chênh lệch lớn trong phân phối thu nhập giữa hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng với các phó hiệu trưởng và phần lớn cán bộ, giảng viên, nhân viên… 

Bên cạnh đó, ông Lê Vinh Danh còn chỉ định thầu và ký hợp đồng với công ty không có năng lực, có nguy cơ gây ra tổng giá trị thiệt hại cho trường số tiền hơn 29 tỉ đồng…

P.H