Trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Thị ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lương Công Tuấn.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, với chức trách Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, ông Lương Công Tuấn có những khuyết điểm, sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cụ thể là ký cấp 21 giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (CNQSDĐ) trái quy định pháp luật với tổng diện tích 55.742,9m2, trong đó có 20 trường hợp không đúng nguồn gốc đất, loại đất so với hồ sơ địa chính, phần lớn các thửa đất do nhà nước quản lý nhưng lại công nhận là đất khai hoang; ký 26 quyết định chuyển mục đích sử dụng (CMĐSD) 45.953,4m2 đất cho hộ gia đình, cá nhân không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển, nhiều hồ sơ không có tên đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm…

Nghiêm trọng, ông Tuấn thừa biết UBND tỉnh Phú Yên kết luận bà Huỳnh Thị Quyên, trú ở xã Xuân Thịnh lấn chiếm 2.750,8m2 đất rừng phòng hộ và đất nhà nước quản lý rồi xây dựng công trình trái phép, bị buộc tháo dỡ, nhưng vẫn ký cấp giấy CNQSDĐ trái pháp luật; ký văn bản chỉ đạo xã Xuân Cảnh xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ 6.260m2 cho ông Phạm Thành Lỏi trái quy định; chỉ đạo phường Xuân Phú lập hồ sơ công nhận 23.098m2 đất khai hoang cho 10 hộ gia đình trong phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu… 

Hữu Toàn