Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải lý do cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành... ì ạch

14:31 29/10/2018

Sáng 29-10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã giải trình một số vấn đề ĐBQH nêu liên quan đến lĩnh vực giao thông, trong đó tập trung báo cáo tiến độ và tình hình giải ngân 2 dự án trọng điểm quốc gia là Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Dự án sân bay Quốc tế Long Thành.


Với Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tập trung cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Trong 3 năm qua, Bộ GTVT đã tiếp 112 đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cả của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. “Do đó, chúng tôi thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật và không được quyền sai sót bất cứ khâu nào. Làm sao công trình vừa đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng cũng phải đúng trình tự, thủ tục”, ông nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Bộ GTVT đã tiến hành đấu thầu và lựa chọn các nhà tư vấn phù hợp. Do dự án này gồm 11 dự án thành phần nên trong quá trình thực hiện, tư vấn phải tiến hành khảo sát và làm rất nhiều công việc. Cụ thể, phải đánh giá tác động môi trường dự án, thống nhất khung chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng giữa các tỉnh mà dự án đi qua, thống nhất với các địa phương về quy mô tuyến dự án...

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể giải trình tại phiên họp sáng 29-10

“Tất cả công việc này được tư vấn lập và làm hết sức khẩn trương” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, cho biết Bộ GTVT đã phê duyệt 5/11 dự án, 5 dự án đang trình Chính phủ. Còn dự án Cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu lớn, phải đấu thầu và lập rất lâu. Bộ đang cố gắng trong năm 2018, cả 11 dự án này sẽ được phê duyệt, sau đó sẽ làm đúng trình tự, thủ tục để sau này thanh tra, kiểm toán vào kiểm tra.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, tháng 9-2019 mới hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, sau đó tập trung cho thi công vào năm 2020 và 2021. Bộ sẽ tập trung đầu bàn giao cho các địa phương vào đầu năm 2019 để tiến hành công tác kiểm đếm và giải phóng mặt bằng.

Về sân bay Quốc tế Long Thành, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10-2017, Quốc hội thống nhất tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, và đã có Nghị quyết 54 ngày 24-11-2017 giao cho UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ GTVT thực hiện.

Dự kiến đầu tháng 11-2018 Chính phủ sẽ phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ căn cứ vào đó để tiến hành kiểm đếm và sử dụng tiền bố trí để giải phóng mặt bằng.

Ông Thể cho biết, Bộ GTVT sẽ đấu thầu quốc tế, lập dự án tổng thể giai đoạn 1 cho Sân bay Quốc tế Long Thành và tháng 6 đã ký hợp đồng chính thức lập dự án với liên danh 5 nhà thầu, trong đó có 3 nhà thầu là của Nhật Bản và 2 nhà thầu trong nước, hiện đang thực hiện khẩn trương công tác lập dự án.

“Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ hoàn thành vào tháng 7-2019, tháng 3-2019 sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường và tháng 10-2019 sẽ cố gắng báo cáo Quốc hội” – ông nói.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, hiện Bộ đang tập trung khâu khảo sát, thiết kế lập dự án nên kinh phí được bố trí nhưng chưa sử dụng được. Dự kiến, đến tháng 11-2018 nếu Chính phủ phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành thì mới sử dụng đến khoản 23.000 tỷ bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng.

Còn riêng 55.999 tỷ cho đường cao tốc Bắc-Nam phía đông thì tháng 1-2019, sau khi bàn giao mặt bằng cho các địa phương, các địa phương sẽ khẩn trương chọn từng đoạn đơn giản nhất để làm trước và phê duyệt, lúc đó hơn 14.000 tỷ cho giải phóng mặt bằng mới bắt đầu chi trả.

Theo ông, với 27.000 tỷ mà Nhà nước đầu tư vào 654km đường cao tốc Bắc Nam phía Đông thì phải đến tháng 9-2019, sau khi tiến hành đấu thầu, chọn được nhà thầu quốc tế hoặc trong nước tham gia 8 dự án đối tác công tư thì lúc đó mới dùng số tiền này chi trả theo tiến độ để thực hiện.


A.Quỳnh