Bộ Công Thương xin tăng định mức và mua mới 41 xe công

09:19 14/10/2016
Sau khi Bộ Tài chính có văn bản hối thúc Bộ Công Thương lập danh mục và đề xuất phương án xử lý đối với 57 xe công dư thừa, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời, các xe này đều đã hết thời hạn sử dụng và đề nghị tăng thêm định mức cũng như mua mới thêm xe.


Cụ thể, văn bản của Bộ Công Thương cho biết: Hiện số xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định (không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hỏng và việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả, không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định), đã và đang làm thủ tục thanh lý là 55 xe. Số xe của dự án là 2 xe. Số xe ôtô phục vụ công tác chung đã sử dụng từ năm 2003 – 2005 là 22 xe.

Thêm vào đó, “do tính chất đặc thù của một số đơn vị và khả năng tự chủ tài chính để đảm bảo việc sử dụng ôtô phục vụ công tác chung được thuận tiện và mang lại hiệu quả kinh tế”, Bộ Công Thương đã đề nghị tăng thêm định mức xe chuyên dùng 22 xe.

Cụ thể, Cục Công tác phía Nam đề nghị tăng thêm 6 xe, Cục Quản lý Thị trường đề nghị tăng 6 xe; Viện Năng lượng đề nghị tăng 9 xe do “hàng năm doanh thu hoạt động dịch vụ khoa học – công nghệ, tư vấn kỹ thuật trên khắp cả nước của viện đạt trên 100 tỷ đồng, thực hiện nộp thuế hơn 10 tỷ đồng và đảm bảo lợi nhuận, trích lập các quỹ theo quy định. Số lượng ôtô trên chủ yếu phục vụ và đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động dịch vụ khoa học – công nghệ và sản xuất kinh doanh của viện.

Số xe này do EVN cấp và viện tự trang bị từ trước khi chuyển về Bộ, không sử dụng ngân sách nhà nước”.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị được mua ôtô bổ sung 19 xe cho các đơn vị hiện nay thiếu xe so với định mức.

V.H.