Đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tạo nền tảng vững chắc với các nước

Thứ Tư, 16/01/2019, 17:09

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Gần 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương đã tham dự Hội nghị. 

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy trong năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều bất ổn, bất định, phức tạp và khó lường, tình hình trong nước mặc dù về cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu, song vẫn còn nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần vào thành công chung trong công tác đối ngoại của cả nước. 

Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Lan. 

Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã được triển khai đồng bộ và đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức nhân dân cũng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế-xã hội; tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; vận động, đoàn kết tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng quy củ, nền nếp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2019, tình hình thế giới, khu vực và trong nước chắc chắn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mở ra những cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho nước ta cũng như những yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại nhân dân nói riêng. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân cần tiếp tục khai thác thế mạnh của đối ngoại nhân dân là tạo nền tảng sâu rộng, gắn bó quan hệ nhân dân, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế của ta với các nước; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới hình thức, phương thức tiếp cận, huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ xã hội, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chia sẻ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại trong công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược dài hạn về đối ngoại nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định đối ngoại nhân dân đã hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2019, các tổ chức nhân dân cần tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, chú trọng hiệu quả chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất; bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm, phối hợp giữa các bộ, ngành với các tổ chức để bảo đàm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, qua đó nâng cao vị trí, vai trò, đóng góp của đối ngoại nhân dân, cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2018, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân.

Tiên An
.
.
.