Giá xăng dầu đồng loạt giảm sau 5 lần tăng liên tiếp

14:56 25/11/2021

Từ 15h ngày 25/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh sau 5 lần tăng giá, trong đó, xăng E5RON92 giảm 752 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.094 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 334 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định từ 15h ngày 25/11, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92. 

Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh -0
Sau 5 lần tăng giá mạnh liên tiếp, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ chiều nay 25/11.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.917 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì giá sẽ chỉ giảm 452 đồng/lít và giá bán là 23.217 đồng/lít);

Xăng RON95-III: Không cao hơn 23.902 đồng/lít (giảm 1.094 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.382 đồng/lít (giảm 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: Không cao hơn 17.197 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.477 đồng/kg (giảm 344 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Lưu Hiệp