Petrolimex tham gia nhập khẩu, giá ethanol tăng gần 300 đồng/lít

14:51 05/12/2017
Chiều 5-12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có thông báo giữ ổn định giá xăng sau khi chi quỹ bình ổn 585 đồng/lít. Kỳ này có sự biến động tăng của giá ethanol do có sự tham gia nhập khẩu của Petrolimex phục vụ lộ trình “xóa sổ” RON92 truyền thống.

Theo đó, Liên Bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5 tháng 12 năm 2017 là: 73,284 USD/thùng xăng RON 92; 74,231 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 74,649 USD/thùng dầu hỏa; 367,015 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 1389/BTC-QLG ngày 4 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.208,11 đồng/lít (chưa có thuế giá trị gia tăng). Đây là điểm “bất thường” của kỳ điều hành giá lần này, vì giá ethanol thành phẩm tăng gần 300 đồng/lít so với con số 13.909,29 đồng/lít của kỳ điều hành trước).

Bảng tính giá cơ sở các mặt hàng do Bộ Công Thương cung cấp

Trả lời PV báo CAND về điểm bất thường này, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Giá ethanol hiện được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 90, Bộ này chỉ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kê khai giá của doanh nghiệp và tính bình quân số học để đưa vào tính giá cơ sở. Đại diện Bộ cũng cho biết, tháng này ngoài giá bán của Tùng Lâm thì thị trường ethanol có sự tham gia của nhà nhập khẩu Petrolimex. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá ethanol tăng. Ngoài ra, vị này cho biết giá của nhà cung cấp Tùng Lâm cũng có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, vị này từ chối cung cấp giá cụ thể của từng nhà cung cấp do “trách nhiệm bảo mật”.

So với giá bán tối đa kỳ trước liền kề (ngày 20 tháng 11 năm 2017), giá cơ sở kỳ này tăng 585 đồng/lít xăng RON 92, tăng 604 đồng/lít xăng E5 (có phần do giá ethanol tăng), tăng 538 đồng/lít dầu diesel 0.05S, tăng 485 đồng/lít dầu hỏa, tăng 239 đồng/kg dầu mazut 180CST 3.5S.

Trên cơ sở này, liên bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn 585 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít) đối với xăng khoáng; Xăng E5: 604 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 600 đồng/lít); Dầu diesel: 388 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Dầu hỏa: 485 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/lít); Dầu mazut: 239 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 350 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng RON 92 giữ ổn định; xăng E5giữ ổn định; Dầu diesel 0.05S: tăng 150 đồng/lít; Dầu hỏa: giữ ổn định giá; Dầu mazut 180CST 3.5S: giữ ổn định giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn 18.580 đồng/lít;  Xăng E5: không cao hơn 18.243 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.169 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 13.617 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.382 đồng/kg. 

Vũ Hân