Mỹ hủy bỏ điều tra chống bán phá giá với mắc áo thép của Việt Nam

08:25 09/05/2017
Ngày 5-5-2017, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đăng công báo liên bang về việc hủy bỏ điều tra rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mắc áo thép của Việt Nam trong giai đoạn từ 1-2-2016 – 31-1-2017. 


Vào tháng 4-2017, căn cứ trên yêu cầu rà soát của công ty M&B Metal Products Company, Inc (nguyên đơn), DOC đã đăng thông báo về việc tiến hành rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên.

Yêu cầu rà soát bao gồm 66 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính đối với 66 doanh nghiệp trên. Căn cứ vào đó, DOC đã hủy bỏ rà soát, thuế chống bán phá giá đối với những lô hàng nhập khẩu trong giai đoạn nói trên sẽ được thu tương đương với mức tiền đặt cọc thuế tạm tính tại thời điểm nhập khẩu hoặc xuất kho để tiêu thụ.

Sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam đã bị DOC áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp từ năm 2013 với mức tương ứng: 157% - 220.68% và 31.58% - 90.42%.

VH