Vụ việc được Cục Quản lý cạnh tranh với vai trò cơ quan điều tra, tiếp nhận hồ sơ vào ngày 7-7-2016 từ đại diện ngành sản xuất trong nước, yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình H, có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90 từ Trung Quốc với cáo buộc hàng hóa nêu trên cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Ngày 19-7, cơ quan điều tra đã có công văn xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan, Bộ Công Thương đã quyết định gia hạn thời gian điều tra đến ngày 5-10 tới.

V.H.