Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt trên 5 nghìn tỷ đồng năm 2017

07:54 09/02/2018
Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 (đến hết ngày 31-12-2017) là: 5.105,537 tỷ đồng.

Trong đó, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như: tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên 3.040 tỷ đồng; tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVoil): 434 tỷ đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội: 383 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro): 345 tỷ đồng; Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp: 169,7 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 1-10-2017 đến hết ngày 31-12-2017): 1.432,795 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 (từ ngày 1-10-2017 đến hết ngày 31-12-2017): 1.556,323 tỷ đồng.

H.A