Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2017 (đến hết ngày 30-6-2017) là 3.975,665 tỷ đồng. Trong tổng số 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có tổng số dư Quỹ BOG lớn nhất, với hơn 2.252 tỷ đồng và mức lãi phát sinh trên số dư cũng lớn nhất, với 2,576 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, có tới 7/27 doanh nghiệp đầu mối có số dư quỹ là số âm, mức âm quỹ lớn nhất thuộc về Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt. Đồng thời, có 15/27 doanh nghiệp có lãi phát sinh trên số dư Quỹ là số dương; 2/27 doanh nghiệp có lãi phát sinh trên số dư Quỹ là số âm.

H.A.