Hà Nội khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

09:08 04/05/2020
Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 3 đối tượng người lao động hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Sở LĐ- TB&XH sẽ có hướng dẫn để các địa phương chi trả ngay cho các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.


Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai chi trả tiền hỗ trợ an sinh xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg cho 3 đối tượng là người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đến chiều 2/5, nhiều quận, huyện, thị xã đã chi trả tiền hỗ trợ đạt tỷ lệ cao.

Dự kiến đến ngày 4/5, TP Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 29/4 của UBND TP. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục rà soát những đối tượng người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Người dân phấn khởi nhận tiền hỗ trợ.

Theo rà soát ban đầu, có gần 138.000 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao động từ tháng 4 đến hết tháng 6.

Hà Nội cũng có hơn 925.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Để việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng hỗ trợ, TP sẽ hướng dẫn các quận, huyện chỉ đạo cấp xã, phường thành lập một hội đồng xét duyệt do Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm Chủ tịch hội đồng. Thành viên tham gia hội đồng xét duyệt là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và một số ngành, đoàn thể xã phường, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố.

Hội đồng này có trách nhiệm rà soát, thẩm định chi tiết, cụ thể theo những tiêu chí, điều kiện đặt ra không. Sau đó, danh sách xét duyệt sẽ được niêm yết công khai ở tại UBND xã, phường; bản tin ở các tổ dân phố, khu dân cư, nhà văn hóa.

Sau 2 ngày công khai sách đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Quyết định 15, nếu không ai có ý kiến, Chủ tịch UBND cấp xã, phường lập danh sách gửi UBND cấp quận, huyện phê duyệt, chi trả. MTTQ các cấp sẽ phối hợp giám sát từ khâu rà soát đối tượng đến khâu cuối cùng là chi trả xem có đúng quy trình, đối tượng, chi trả kịp thời theo quy định tại Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ hay không.

TP Hà Nội cũng giao cho Sở LĐ-TB&XH lập các đoàn đi kiểm tra thực hiện chính sách này ở tại 30 quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, đảm bảo thực hiện đúng chính sách theo quy định. Dự kiến trong tuần này, TP Hà Nội sẽ ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên. 

N.Y.