Hội nghị được trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Cùng dự có đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Liên quan tới việc xác định đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh các địa phương cần thực hiện đúng theo Quyết định 15 của Thủ tướng, không ban hành thêm thủ tục hành chính giấy tờ khác.

Bên cạnh thực hiện đúng, minh bạch cũng cần triển khai nhanh, khẩn trương, kịp thời. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng khuyến khích các địa phương sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chi trả theo hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng thụ hưởng hoặc theo hệ thống bưu điện. Đặc biệt, công đoàn cùng với các địa phương trong quá trình triển khai không để một số doanh nghiệp tranh thủ thời gian này tìm cách ngừng hợp đồng, gây khó khăn cho người lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh tới yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần nghiêm túc trong thực hiện Quyết định số 15 bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; Đề cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; Không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có...

Các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, để thực hiện nghiêm Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng và những chính sách hỗ trợ của Chính phủ kịp thời đến đúng đối tượng, không để xảy ra trường hợp tiêu cực, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong triển khai thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương, MTTQ, ngành Lao động Thương binh và xã hội, các sở, ngành, chính quyền các cấp trước hết phải: “Phối hợp chặt chẽ - Tuyên truyền rộng rãi - Phân công cụ thể - Hướng dẫn rõ ràng - Triển khai bài bản - Kết quả công khai”.  

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, MTTQ các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động Thương binh và xã hội, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác ngay từ đầu trong việc xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách; phải rõ ràng từ tên tuổi, địa chỉ, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ cần phải được công khai qua các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai danh sách tại các địa điểm thuận lợi để nhân dân theo dõi, giám sát. Đồng thời, cung cấp số điện thoại, địa chỉ email, từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, để nhân dân trực tiếp phản ánh.

Tâm Phạm