Hai Bộ ngành đầu tiên cung cấp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

15:58 06/07/2020

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Bộ. Với quyết định này, Bộ TT&TT cùng với Bộ Y tế là hai bộ đầu tiên hoàn thành việc đưa tất cả dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng của Bộ.Hiện Bộ TT&TT có 254 dịch vụ công thuộc quản lý của Bộ, trong đó có 211 dịch vụ công thực hiện tại Bộ và 211 dịch vụ công này đều sẵn sàng mức độ 4. Bộ TT&TT cũng là một trong 2 Bộ, ngành đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bao gồm đăng nhập một lần; Đồng bộ hồ sơ; Xử lý Hồ sơ; Thanh toán trực tuyến. Đã có 14 dịch vụ công trực tuyến của Bộ được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 4 về số lượng trong các Bộ/ngành.

 Các dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT được triển khai theo cách làm mới là tận dụng và nâng cấp các hệ thống thông tin sẵn có, bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để đảm bảo khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính; trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Trong việc triển khai,  thay vì làm đơn lẻ, rời rạc từng dịch vụ công, Bộ TT&TT đã triển khai một nền tảng thống nhất với các chức năng, thành phần dùng chung, kết nối, đáp ứng các yêu cầu về chia sẻ, đồng bộ dữ liệu. 

H.Thanh