Tuyển chọn công dân vào CAND phục vụ công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Thứ Năm, 28/03/2024, 06:10

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BCA, ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Công văn số 13474/X01-P2, ngày 26/9/2023 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chỉ tiêu các nguồn tuyển và định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nghệ thông tin; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển chọn

1.1. Cán bộ công nghệ thông tin: 28 chỉ tiêu.

1.2. Cán bộ kỹ thuật: 1 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển chọn

Là công dân Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc có trình độ cao hơn ngành công nghệ thông tin; máy tính; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông;… tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân phục vụ công tác của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an -0

3. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển

4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

4.1. Tiêu chuẩn chung

- Tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học hệ chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) trở lên; tốt nghiệp loại khá trở lên (trừ trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành theo vị trí việc làm; có trình độ ngoại ngữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy địnhh của Bộ Công an; có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

- Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến đủ 30 tuổi; riêng công dân có học vị Tiến sĩ tuyển chọn đến đủ 35 tuổi, học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuổi.

- Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Công an, trong đó:

+ Chiều cao: Đối với nam từ 1m62 đến 1m95; đối với nữ từ 1m56 đến 1m80. Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 5 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Có khả năng tổng hợp tình tình và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án… về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

4.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm

* Cán bộ công nghệ thông tin - 28 chỉ tiêu:

(1) Quản trị mạng, bảo mật, an ninh, an toàn hệ thống - 4 chỉ tiêu: Chuyên ngành Công nghệ thông tin; hệ thống thông tin; mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; an toàn thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

(2) Máy chủ, quản trị hệ thống - 2 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; an toàn thông tin; khoa học máy tính; kỹ thuật máy tính; hệ thống thông tin; công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(3) Quản trị cơ sở dữ liệu - 2 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; an toàn thông tin; khoa học máy tính; khoa học dữ liệu; công nghệ kỹ thuật máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(4) Phân tích dữ liệu - 5 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(5) Giám sát an ninh mạng - 5 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; an toàn thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(6) Phần mềm, ứng dụng - 5 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; an toàn thông tin; kỹ thuật phần mềm; trí tuệ nhân tạo hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

(7) Thu thập, trích xuất, phục hồi, phân tích dữ liệu đối tượng - 3 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; khoa học máy tính; công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.

(8) Phát triển giải pháp an ninh mạng - 2 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo; khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

* Cán bộ công nghệ kỹ thuật - 1 chỉ tiêu: Chuyên ngành về Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; kỹ thuật cơ điện tử; kỹ thuật điện; kỹ thuật điện tử, viễn thông; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoặc chuyên ngành có liên quan.

5. Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại mục 4, khi xét tuyển chọn vào Công an nhân dân được tính điểm ưu tiên tuyển chọn theo các nhóm cụ thể như sau:

Nhóm 1: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 5 điểm ưu tiên: Công dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; có trình độ Tiến sĩ; công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ.

Nhóm 2: Công dân có trình độ Thạc sĩ được tính 4 điểm ưu tiên.

Nhóm 3: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 3 điểm ưu tiên: Công dân tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc thuộc trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; công dân tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc, giỏi; công dân có bằng Đại học thứ 2 trở lên; công dân có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên, TOEIC đạt 900 trở lên, TOEFL (PBT) đạt 547 trở lên, TOEFL (CBT) đạt 210 trở lên, TOEFL (iBT) đạt 78 trở lên, CEFR B2 trở lên và tương đương.

Nhóm 4: Công dân thuộc một trong các trường hợp sau được tính 2 điểm ưu tiên: Công an là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Nhóm 5: Công dân là người dân tộc thiểu số được tính 1 điểm ưu tiên.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) không cần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú;

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa học (nếu có);

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhân tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ, công nhân Công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; công dân là người dân tộc thiểu số…) (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Ảnh 4cm x 6cm: 4 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đền ngày nộp hồ sơ;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; xác nhận của cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) các năm công tác phải phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật.

+ Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 20/3/2024 đến ngày 30/4/2024 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tầng 1, Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; địa chỉ: Số 207 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0989608921.

* Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ nếu không được xét tuyển.

.
.