Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển dụng lao động hợp đồng

08:47 18/09/2021

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo tuyển dụng 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng...

Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu. Trong đó:

- Cấp dưỡng (làm việc tại bếp ăn tập thể): 8;

- Vệ sinh khu vực sử dụng chung ở cơ quan: 2;

- Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước: 5;

- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh: 5.

Nơi làm việc: Trường Đại học An ninh nhân dân, Km18, xa lộ Hà Nội, Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn xác nhận;

- Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;

- Trình độ chuyên môn theo từng công việc sẽ có yêu cầu cụ thể. Riêng với công việc vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước phải có Chứng chỉ kỹ năng nghề hoặc bằng trung cấp (trở lên) liên quan đến công việc mà ứng viên dự tuyển đăng ký;

- Có đủ sức khỏe lao động theo kết luận của các cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an nhân dân (Bệnh viện 19/8; Bệnh viện 30/4; Bệnh viện 199…); không mắc các bệnh kinh niên, mạn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn nơi cư trú (ban hành kèm theo Thông báo này);

- Giấy khám sức khỏe do các cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an nhân dân cấp, không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 6/9/2021 đến ngày 6/11/2021.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân

- Địa chỉ: Km18, xa lộ Hà Nội, Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin chi tiết, liên hệ: Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó trưởng Phòng Chính trị, số điện thoại: 0909.779.235.

Hiệu trưởng            

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy

PV