Tăng cường phối hợp giữa Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng ANND I

Thứ Tư, 15/05/2024, 18:08

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân (ANND) I đã tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước phối hợp. Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I và Đại tá Đoàn Thanh Thủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đồng chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng ANND I được xây dựng và không ngừng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của hai đơn vị.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng ANND I -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cục An ninh nội địa đã cử nhiều lượt giảng viên thỉnh giảng, cán bộ có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, báo cáo thực tế cho học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; tham gia biên soạn, thẩm định các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; tiếp nhận nhiều lượt cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đi thực tế, thực tập, nghiên cứu thực tiễn; ưu tiên bố trí cho nhiều lượt giảng viên tham dự các hội nghị tổng kết, hội thảo chuyên đề nghiệp vụ An ninh nội địa.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng ANND I -0
Lãnh đạo Cục An ninh nội địa và Trường Cao đẳng ANND I ký kết giao ước phối hợp giữa hai đơn vị.

Trường Cao đẳng ANND I cũng đã cử nhiều cán bộ, giảng viên giỏi tham gia sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ của Cục An ninh nội địa; tham gia nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, đối sách liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nội địa.

Hai bên cử nhiều lượt cán bộ tham gia các hội đồng xét duyệt, thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, lý luận; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học do mỗi bên chủ trì; thường xuyên trao đổi kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học để phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác nghiệp vụ và phục vụ phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đều kỳ vọng việc ký kết Giao ước phối hợp sẽ mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ của hai đơn vị, nhất là trong việc tăng cường và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong công tác nghiên cứu khoa học, thực tế, luân chuyển và các hoạt động phong trào; góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiến Phương-Hải Vũ
.
.