Phối hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Ba, 21/11/2023, 18:47

Ngày 21/11, đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tiến hành công tác kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ đối với các lực lượng: Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, đồng trưởng đoàn.

Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá là địa bàn kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước nói chung, của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng.

Kiểm tra công tác phối hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu -0
Đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ đối với các lực lượng: Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác bảo đảm ANTT.

Kiểm tra công tác phối hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu -0
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trên biên giới biển; công tác nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin và dự báo tình hình được triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, tất cả các thông tin đều được trao đổi, thống nhất và xử lý theo quy định; công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác phối hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu -0
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, biểu dương 3 lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 03 của Chính phủ và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bá Hải - Hoàng Anh
.
.