Kỳ vọng từ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Hà Tĩnh

Thứ Hai, 10/06/2024, 15:06

Với việc đề xuất lập 1.936 tổ bảo vệ ANTT tại 1.936 thôn, tổ dân và có các chính sách hỗ trợ, Công an tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ bám sát địa bàn, hỗ trợ đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATXH.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở 2023 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Kỳ vọng từ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Hà Tĩnh -0
Công an tỉnh Hà Tĩnh đề xuất thành lập 1.936 tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn 1.936 thôn, tổ dân phố toàn tỉnh.

Theo thống kê của Công an tỉnh, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT có 3 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng với tổng số 5.871 người (bảo vệ dân phố 253 người; Công an xã bán chuyên trách 1.746 người và dân phòng 3.872 người). Mỗi thôn/tổ dân phố hiện nay được bố trí ít nhất 1 Công an xã bán chuyên trách hoặc bảo vệ dân phố và dân phòng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Từ thực tiễn cho thấy, Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và tổ dân phòng tự quản có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH và PCCC&CNCH ngay tại cơ sở.

Điều này xuất phát từ việc họ là những người ở địa phương nên hiểu được phong tục, tập quán, các mối quan hệ xã hội trong thôn, tổ dân phố, khu dân cư và là đầu mối để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ ngay từ khi mới phát sinh.

Kỳ vọng từ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Hà Tĩnh -0
Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng sẽ là “cánh tay nối dài” của Công an xã chính quy trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Lực lượng này cũng trực tiếp và phối hợp với Công an xã chính quy, quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng cấp xã trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các biện pháp giữ gìn ANTT, PCCC&CNCH, phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các tai nạn khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành Công an…

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, hiện nay, tất cả các xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tự nguyện trong công tác bảo vệ ANTT và trực tiếp nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề ANTT ở cơ sở.

Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, hoạt động của lực lượng Công an chính quy tại xã, phường, thị trấn vẫn gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn, hiểu biết về phong tục tập quán của địa phương nên luôn cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Kỳ vọng từ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Hà Tĩnh -0
Xã Phú Gia, huyện Hương Khê, sẵn sàng cho buổi ra mắt, đi vào hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh thông tin rằng, với mục tiêu đưa Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đi vào thực tiễn trong đời sống xã hội, Công an tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Công an tỉnh, qua đó, cụ thể hóa 8 nhiệm vụ, giao các đơn vị tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát báo cáo về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT; xây dựng các quy định việc thành lập tổ bảo vệ ANTT, số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT, mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và một số chính sách dự kiến sẽ đưa vào nội dung dự thảo trình các cấp xem xét, thảo luận.

Công an tỉnh đề xuất thành lập 1.936 tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn 1.936 thôn, tổ dân phố (mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT) với cơ cấu mỗi tổ bảo vệ ANTT có 3 thành viên – 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Như vậy, sau khi thành lập sẽ có 5.808 người tham gia các tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Cùng với đó, xây dựng một số chính sách liên quan đến hỗ trợ cho tổ bảo vệ ANTT nhằm đảm bảo quyền lợi, tạo sự khích lệ, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bám địa bàn cơ sở, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định.

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, trong đó, dự kiến lựa chọn TP Hà Tĩnh làm đơn vị tổ chức điểm vào đầu tháng 7.

Đức Diệp
.
.