Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị

Thứ Năm, 16/05/2024, 15:14

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho 138 CBCS Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 15/5, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 1, Đợt 1 năm 2024, hệ tập trung cho 138 CBCS Công an các đơn vị, địa phương.

Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị -0
Đại biểu, lãnh đạo nhà trường cùng các học viên khoá học.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, tham gia khóa học, các học viên có cơ hội thuận lợi để tập trung nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như những kiến thức lý luận chính trị, qua đó giúp học viên giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tính tiên phong, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là cơ hội tốt để các học viên có điều kiện học tập, tiếp thu, không ngừng rèn luyện, bổ sung những kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác nhằm giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường đề nghị: Các phòng chức năng của trường thực hiện nghiêm túc quy chế theo Quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể toàn khóa học, lịch giảng dạy, học tập đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu.

Các giáo viên tham gia giảng dạy chủ động cập nhật, chọn lọc thông tin, kinh nghiệm thực tiễn gắn với nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả giúp học viên hiểu sâu, nắm vững kiến thức, vận dụng vào thực tế công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị; các học viên cần nhận thức việc học tập lý luận chính trị cũng là một nhiệm vụ, học tập là để nâng cao kiến thức, nắm vững nguyên lý cơ bản và phương pháp luận khoa học để vận dụng sáng tạo và nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ, học đi đôi với hành; phấn đấu học tập đạt kết quả cao, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo...

T.V
.
.