Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của điều tra viên là mấu chốt quan trọng trong mỗi vụ án

16:13 06/05/2015
Ngày 6/5, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng và kỹ năng nghề nghiệp của điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp”. 

Đến tham dự và thảo luận tại hội thảo là các cán bộ làm công tác giảng dạy tại các trường CAND, Thủ trưởng một số cơ quan cảnh sát điều tra và các cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND cho rằng, để đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn công tác điều tra hình sự trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành CSĐT những ĐTV, Thủ trưởng cơ quan điều tra tương lai có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Để các học viên mới tốt nghiệp ra trường không bị lung túng trong thực tiễn, nhiều đại biểu cho rằng cần tăng cường hơn nữa phối kết hợp giữa các nhà trường CAND với Cơ quan điều tra ở đơn vị trực tiếp chiến đấu để cập nhật thực tiễn của yêu cầu cuộc đấu tranh, trấn áp tội phạm, để từ đó bổ sung, cải tiến quy trình, giáo trình đào tạo cho phù hợp. 

Trần Hằng