Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VII tổ chức tại Hà Nội từ 3-5/8/2015

15:43 12/05/2015
Chiều 12/5, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp thứ nhất Ban tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII. Dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Công an nhân dân.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Công an nhân dân công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội; quán triệt Kế hoạch của Bộ về tổ chức Đại hội; Giới thiệu chương trình, lịch các hoạt động Đại hội; phân công trách nhiệm thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban của Đại hội nêu rõ: Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và công tác khen thưởng trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2011 – 2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và công tác khen thưởng trong toàn lực lượng giai đoạn 2016-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua; qua đó tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng trong giai đoạn mới.

Ảnh 4149: Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng. 

Chủ đề của Đại hội lần này  mang tên “Phát huy truyền thống vẻ vang; Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 3-5/8/2015 bao gồm nhiều hoạt động như: Gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến với Báo Nhân dân, Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các điển hình tiên tiến xuất sắc tại Phủ Chủ tịch…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định: Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII là sự kiện quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, rộng lớn trong toàn lực lượng; nhằm tuyên truyền, giáo dục, ý thức trách nhiệm; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, học viên trong toàn lực lượng; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Các hoạt động tổ chức Đại hội phải được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và đáp ứng yêu cầu về tổ chức đại hội điểm theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cũng yêu cầu cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tích, chiến công của lực lượng Công an; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao…

Việt Hưng