Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai

09:21 07/06/2015
Ngày 5/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chính thức khai mạc. 

Các đồng chí: Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có đại diện Văn phòng Trung ương Ðảng; Tổng cục Chính trị CAND.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về ANTT và xây dựng lực lượng, huy động hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ ANTT. 

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua đó đã giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh thông tin; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của các thế lực thù địch, các loại đối tượng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn ở địa phương; kiềm chế sự gia tăng tội phạm và TNXH, làm giảm các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, không để xảy ra phức tạp lớn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới được Đại hội xác định là tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Công an; làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Xây dựng đội ngũ Công an đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

PV