Cụm Thi đua số 1 quyết tâm đảm bảo ANTT

Thứ Năm, 04/04/2024, 12:08

Sáng 4/4 tại Đà Nẵng, Cụm Thi đua số 1 - Bộ Công an, tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) cùng lãnh đạo Công an các địa phương thuộc Cụm Thi đua số 1 (Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương).

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, phong trào thi đua của Cụm Thi đua số 1 (Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh) được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, nhiều CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm; nhiều vụ án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy đã được điều tra, khám phá nhanh, kịp thời…

"Những kết quả này đã đóng góp rất quan trọng cho sự ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 5 thành phố nói riêng, cả nước nói chung", Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an nhìn nhận.

Cụm Thi đua số 01 Bộ Công an ký kết giao ước thi đua năm 2024 -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, hưởng ứng phong trào thi đua Vì ANTQ do Bộ Công an phát động, với mục tiêu “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 1 phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2024 với quyết tâm mới, khí thế mới và đạt được nhiều kết quả, thành tích hơn nữa, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 5 thành phố thuộc Cụm Thi đua số 1 đã ký kết chương trình hoạt động và giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2024. Theo giao ước, Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt công tác đánh giá, chấm điểm, bình xét, tổng kết phong trào thi đua hàng năm. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phát động, trọng tâm là Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động tiến tới chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc 5 năm 2020-2025...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị thuộc thuộc Cụm phấn đấu hoàn thành vượt mức 77 chỉ tiêu công tác năm 2024 Bộ Công an giao và các nhiệm vụ công tác Công an theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Trọng tâm là chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT; chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụm Thi đua số 01 Bộ Công an ký kết giao ước thi đua năm 2024 -0
Đại diện lãnh đạo 5 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu Công an các cấp; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiên quyết đẩy lùi tiêu cực. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thân Lai
.
.