Công an Trà Vinh đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn

Thứ Sáu, 10/11/2023, 08:24

Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, thị trấn trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành đã quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn và trang cấp thiết bị phục vụ công tác tại cơ sở.

Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an Trà Vinh cho biết, Công an tỉnh đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đưa vào quy hoạch đất an ninh xây dựng 95 trụ sở Công an xã, thị trấn, với diện tích mỗi trụ sở từ 1.000m2 đến 2.000m2. Bình quân Công an xã, thị trấn được trang cấp 4 xe môtô, có 53/95 xã, thị trấn đã được cấp ôtô chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra.

tra vinh.jpg -0
Công an cấp xã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và thực hiện Đề án 06.

Đến ngày 19/9, Công an Trà Vinh đã bố trí đảm bảo về biên chế, thành lập 95/95 Chi bộ Công an xã, thị trấn với 644 đảng viên, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu ngày càng được bảo đảm. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Trà Vinh đã ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả, xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện về mọi mặt, tập trung xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Kiên Rịnh, Tỉnh ủy Trà Vinh rất quan tâm đến việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và công tác bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Trong thực hiện Nghị quyết 12, Công an Trà Vinh đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn giai đoạn 1 để triển khai xây dựng 46/95 trụ sở, với tổng mức đầu tư trên 326 tỷ đồng. Công an tỉnh huy động nguồn lực để tiếp tục tăng cường đầu tư, trang cấp đối với Công an xã, thị trấn về cơ sở vật chất, trang bị công cụ, phương tiện nhằm đảm bảo yêu cầu công tác.

Công an xã, thị trấn đã phối hợp với Công an cấp huyện điều tra, khám phá 232/235 vụ phạm tội về trật tự xã hội xảy ra; bắt, xử lý 465 đối tượng; triệt xóa 386 vụ, trên 1.700 đối tượng đánh bạc, chuyển Công an cấp huyện khởi tố 54 vụ, 165 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 276 vụ, gần 1.200 đối tượng, với số tiền 2,2 tỷ đồng. Tổ chức tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông gần 26.000 cuộc, giải tán trên 3.800 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, điểm đánh bạc nhỏ…

Trong triển khai thực hiện Đề án 06, Công an cấp xã, thị trấn là lực lượng nòng cốt, thực hiện hiệu quả kế hoạch, mở các đợt cao điểm, tích cực phối hợp Công an cấp huyện cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện. Công an xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy và trả kết quả 27.500 hồ sơ đăng ký theo thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11 của Bộ Công an đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Trà Vinh tiếp tục quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ, xác định việc nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện là nhiệm vụ trọng yếu theo đúng phương châm“Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.Cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

V.Vĩnh - X.Thảo
.
.