Bình Phước: Đến năm 2025 đạt ít nhất 30 – 50% Công an phường kiểu mẫu

Thứ Năm, 04/04/2024, 17:55

Đây là phát biểu của Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tại sơ kết 1 năm xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” năm 2023 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2024 – 2030 diễn ra ngày 4/4.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, kết luận của Tỉnh uỷ và Đề án của UBND tỉnh Bình Phước về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”, năm 2023, Công an tỉnh chọn Công an phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài là đơn vị triển khai thí điểm.  

Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay Công an phường Tân Đồng đã hoàn thành và đạt 22/22 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quy định của Bộ Công an.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 30 – 50% Công an phường kiểu mẫu -0
Các tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững; vi phạm về trật tự xã hội giảm 20%. Phường đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT, xây dựng nếp sống văn minh với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong tình hình hiện nay.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các cấp chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các đề án, kế hoạch xây dựng nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; lộ trình theo từng năm từ 2024 đến năm 2030, phù hợp với tình hình được giao. Mục tiêu đến năm 2025 đạt ít nhất 30 – 50%, năm 2030 hoàn thành 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị tăng cường biên chế cho Công an phường đảm bảo đủ số lượng, ưu tiên những cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có kĩ năng công tác dân vận về công tác tại Công an phường.

Tại hội nghị, 3 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023.

Văn Thủy
.
.