Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 11/07/2024, 13:48

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Do đó, an ninh chính trị nội bộ ổn định, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước.

3.jpg -0
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba tặng các cá nhân.
2.jpg -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể phòng 4. 

Điểm nhấn nổi bật là tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác... Đến nay, nhiều chỉ tiêu có tính định lượng được thực hiện đạt trên 70% cả năm.

4.jpg -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân.

Đơn vị đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Công an trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xây dựng nhiều báo cáo Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo lãnh đạo Bộ tham mưu, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp chiến lược về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Công tác nghiệp vụ, nghiệp vụ cơ bản được thực hiện quyết liệt, có nhiều đổi mới, đi vào thực chất, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm hơn... Công tác định hướng thông tin tuyên truyền, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực được thực hiện rất tốt, nhất là trong định hướng thông tin liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

7.jpg -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Trung tướng Phạm Thế Tùng nêu rõ, trước những diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình, yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024; theo chương trình, lịch công tác năm 2024 của đơn vị để đưa ra lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2024.

Tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và khẩn trương đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra trên tất cả các mặt công tác.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động dự báo, đánh giá đúng, thực chất tình hình, tạo tiền đề đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ xa, từ cơ sở; nắm chắc tình hình nội bộ, chủ động, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, cần triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Mai
.
.