Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC

07:51 13/05/2022

Ngày 25/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2816/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC -0
Ảnh minh họa.

Theo đó, có 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, bao gồm: Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh: Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Ban KT-PL
.
.