Vừa cấp căn cước công dân vừa tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

15:38 11/05/2021
Ngoài việc cấp căn cước công dân, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Sơn La đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) theo chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tại các đơn vị ngoài việc cấp CCCD, CBCS còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong quần chúng nhân dân.

Lực lượng Công an Sơn La thực hiện có hiệu quả công tác cấp CCCD, đồng thời tuyên truyền, thu hồi vũ khí vật liệu nổ trong bà con nhân dân.

Tính đến thời điểm này, Công an Sơn La đã thu nhận hơn 613.000 hồ sơ CCCD, đạt gần 70% chỉ tiêu đề ra, trả 258.771 thẻ cho công dân, là một trong số các đơn vị dẫn đầu toàn quốc về cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử, nhiều ngày vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Cùng với việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, các huyện, thành phố đã lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tới bà con nhân dân vùng cao.

Kết quả, Công an các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Mai Sơn đã vận động, thu hồi được 17 khẩu (trong đó 8 khẩu súng kíp, 9 khẩu súng cồn).

Thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cấp CCCD, đồng thời tuyên truyền, thu hồi vũ khí vật liệu nổ trong bà con nhân dân.

Cao Thiên