Viện Khoa học hình sự địa chỉ tin cậy của cơ quan tiến hành tố tụng, đơn vị nghiệp vụ

18:37 23/07/2020
Chiều 23/7, Đảng bộ Viện Khoa học hình sự (KHHS), Bộ Công an tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, Viện KHHS đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, tham mưu cho lãnh đạo Bộ đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển công tác kỹ thuật hình sự (KTHS). Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu ứng dụng, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Năng lực, hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường, giám định KTHS và pháp y không ngừng được nâng lên và công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh… 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, đánh dấu sự phát triển mạnh của Đảng bộ Viện KHHS  về cơ cấu tổ chức và đội ngũ đảng viên. Theo mô hình tổ chức mới, Đảng bộ Viện KHHS là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, có 14 tổ chức cơ sở đảng, gồm 13 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận (6 chi bộ trực thuộc). Hàng năm, số lượng chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” từ 70% đến 90%; số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước đạt từ 80% đến 97,3%. Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học hình sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Đại hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Đảng bộ Viện KHHS cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện KHHS trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ huy, chỉ đạo lực lượng KTHS cả nước thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng, hiệu quả công tác KTHS đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động tố tụng và các hoạt động nghiệp vụ khác của ngành Công an. Nhất là tham mưu cho Bộ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng KTHS, trọng tâm là các thông tư, ban hành 51 quy trình giám định KTHS.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tại Đại hội 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, phát triển Viện KHHS xứng đáng là cơ sở đầu não của lực lượng KTHS, địa chỉ tin cậy của các cơ quan tiến hành tố tụng, đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an, các tổ chức, xã hội và công dân. Trong đó, tập trung xây dựng đề án “Chiến lược phát triển công tác KTHS giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030”, cả về tổ chức lực lượng và trang bị phương tiện đồng bộ, hiện đại, kết nối từ Bộ xuống cơ sở, có lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; chú trọng nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ yêu cầu công tác; tiếp tục phát triển theo chiều sâu, trọng tâm là các lĩnh vực thế mạnh như giám định AND, cháy, nổ, đường vân… Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng KTHS, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác này ở địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng gợi ý về chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực Phòng KTHS Công an cấp tỉnh, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, giám định KTHS, pháp y và kỹ thuật phòng, chống tội phạm; tăng cường phân công, phân cấp các lĩnh vực giám định có nhu cầu cao, thường xuyên và Phòng KTHS có thể đảm nhiệm được, phục vụ có hiệu quả hoat động tố tụng tại địa phương. Đặc biệt là tiếp tục phát triển đội ngũ giám định viên, bác sỹ pháp y để đáp ứng hơn nữa công tác giám định pháp y CAND. Nghiên cứu, đề xuất những giải phấp mang tính chiến lược nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong công tác KTHS Công an cấp huyện để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết vụ án, truy nguyên tội phạm ngay tại cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong hoạt động công tác khám nghiệm hiện trường.


Minh Hiền