Tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức khủng bố Việt Tân

Thứ Sáu, 17/02/2017, 09:26
Chiều 16-2, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức khủng bố “Việt Tân” trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu và quần chúng đã được quán triệt, nắm rõ bản chất, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tổ chức khủng bố “Việt Tân” (tên gọi tắt của “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”) – tổ chức do các đối tượng phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài cầm đầu chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; thông báo về tình hình hoạt động của các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” trên địa bàn tỉnh Hà Nam và huyện Lý Nhân cũng như kết quả, công tác đấu tranh.

Các đại biểu dự buổi tuyên truyền.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hội nghị được tổ chức sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động nói chung, âm mưu, hoạt động của tổ chức khủng bố “Việt Tân” và các đối tượng phản động, chống đối chính trị khác.

Tâm Phạm - Đoàn Hà
.
.