Từng bước tự động hóa việc tra tìm, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiệp vụ

Thứ Hai, 21/12/2020, 19:28
“Cần có tư tưởng đổi mới, khoa học để công tác hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) mang tính chiến đấu cao và rõ nét hơn, khắc phục tư tưởng hành chính đơn thuần. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ...”, chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021 của Cục HSNV, Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.


Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục HSNV.

Nhìn lại 1 năm thực hiện Quyết định 4004, Quyết định số 1796 và Chương trình công tác năm 2020 đề ra, Cục HSNV đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các đầu việc theo chỉ tiêu công tác được Bộ giao; hoàn thành nhóm công việc trong Chương trình công tác năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kịp thời đúng tiến độ.

Đơn vị đã tham mưu Bộ trưởng ký, ban hành và tổ chức 1 Hội nghị triển khai, 3 Hội nghị tập huấn Chỉ thị 11; Thông tư 60 của Bộ quy định về công tác HSNV CAND; hoàn thành Báo cáo Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 01 về công tác tàng thư căn cước can phạm; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trong CAND; kịp thời tra cứu, khai thác, biên tập, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức nghiêm túc, có chiều sâu. Qua đó, đã động viên, khích lệ CBCS vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm đã có hàng chục cá nhân được các đơn vị và cá nhân gửi thư khen về tinh thần phục vụ; 172 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Cục HSNV vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Cục HSNV đạt được trong năm 2020. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tiếp tục được phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, coi trọng; công tác kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới về phương thức lãnh đạo, với quyết tâm cao, hoạt động hiệu quả.

Cục HSNV đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực HSNV; tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác HSNV; có nhiều cố gắng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác hồ sơ, từng bước tự động hóa việc tra tìm, cung cấp thông tin phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của toàn lực lượng.  

Chỉ rõ những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT trong năm 2021, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục HSNV tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, thành tích, thành công đã đạt trong thời gian qua. Tiếp tục coi trọng công tác dự báo và cơ sở dự báo về tình hình và nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, xác định rõ hơn, cụ thể hơn về những chủ trương, định hướng mang tầm chiến lược và những công việc trọng tâm, trước mắt cần phải được tiến hành lãnh đạo, chỉ đạo một cách linh hoạt, sáng tạo, khẩn trương, quyết liệt trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Tiếp tục coi trọng việc thực hiện quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc kỷ cương,  kỷ luật; phát huy tinh thần nêu gương, gương mẫu, tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng; tự soi, tự sửa, tự khắc phục; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hình ảnh, nét đẹp về truyền thống của Ngành, của Cục... Đồng thời, cần có tư tưởng đổi mới, khoa học để công tác HSNV mang tính chiến đấu cao và rõ nét hơn, khắc phục tư tưởng hành chính đơn thuần.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Băng và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng tham mưu.

Làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ công tác HSNV; 

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể thuộc Cục HSNV.

Đồng chí cũng lưu ý Cục HSNV cần tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương về công tác HSNV, trong đó trong tâm là việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiên túc Chỉ thị số 11, Thông tư số 60 của Bộ về công tác HSNV CAND; gắn công tác kiểm tra hướng dẫn về Hồ sơ nghiệp vụ với hệ kiểm tra hướng dẫn các công tác nghiệp vụ khác có liên quan....

Công tác HSNV cần tập trung hướng về cơ sở, tăng cường trang bị, cấp phát thiết bị, phương tiện phục vụ công tác hồ sơ cho Công an các đơn vị, địa phương, nhất Công an cấp huyện, Công an xã, phường, thị trấn và nâng cao hiệu quả hướng dẫn thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ đối với đơn vị, cán bộ Công an trực tiếp ở cơ sở...

Đồng thời, khẩn trường biên tập, hoàn thành việc ban hành “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ hồ sơ CAND” để thống nhất thực hiện trong phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cho lực lượng Công an trực tiếp chiến đấu và ở cơ sở; thực hiện tốt việc tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Xuân Mai
.
.