Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

15:08 31/05/2017
Ngày 31-5, tại Vĩnh Long, Cụm thi đua số 9 (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có, lãnh đạo các Tổng cục, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an 8 tỉnh, gồm: Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ) đã thông qua báo cáo công tác năm 2016 và 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. 

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào TDBV ANTQ thông qua báo cáo công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn trao đổi các vấn đề thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục để xây dựng phong trào TDBV ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững hơn.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của lực lượng Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 9 đã đạt được. Phong trào TDBV ANTQ đã góp phần đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội. 

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào TDBV ANTQ. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình ANTT để nhân dân phòng ngừa, cảnh giác. Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phù hợp với thực tiễn điều kiện, hoàn cảnh, phong tục, tập quán, đời sống của nhân dân từng khu vực. 

Lực lượng Công an cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng, củng cố và tổ chức thực hiện phong trào có hiệu quả, lan toả sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong phong trào xây dựng phong trào TDBV ANTQ.

Các đại biểu tại hội nghị. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Vai trò của quần chúng nhân dân có sức mạnh hết sức to lớn, trong quá trình dựng nước và giữ nước. Công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Thực tế ở đâu có phong trào tốt thì việc quản lý, kiểm soát an ninh trật tự, phòng chống tội phạm được chủ động, người dân rất yên tâm. Vì vậy, lực lượng Công an cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phục vụ cho cuộc sống bình yên của người dân”.

Văn Vĩnh