Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

14:39 15/06/2021
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021). Dự buổi họp có thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3640/QĐ-BCA-V01 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (Ban Chỉ đạo) do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, xác định 5 nội dung trọng tâm các hoạt động; phân công cụ thể trách nhiệm, công tác trọng tâm các hoạt động kỷ niệm cho từng đơn vị an ninh và Công an các đơn vị, thành phố trực thuộc Trung ương...

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự và chỉ đạo tại phiên họp.

Đến nay, các đơn vị An ninh, đơn vị liên quan và Công an các địa phương bước đầu đã và đang triển khai được một số mặt công tác trọng tâm. Trong đó, các đơn vị An ninh và các đơn vị liên quan, Công an địa phương đã xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong đơn vị, địa phương bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tạo được không khí, phong trào thi đua, gắn với phong trào thi đua lập thành tích bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng, trọng tâm là bảo đảm ANTT, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp.  Cùng với đó, đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, văn nghệ; các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 75 năm của lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Thời gian từ nay đến Ngày kỷ niệm không còn nhiều, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong đơn vị, địa phương bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tạo được không khí, phong trào thi đua, gắn với phong trào thi đua lập thành tích bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVIDD-19...  Chủ động lên kế hoạch các hoạt động kỷ niệm, báo cáo Văn phòng Bộ tập hợp; tập hợp các tài liệu chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng phim tài liệu “Lực lượng An ninh nhân dân - 75 năm chặng đường lịch sử”...

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách và cán bộ an ninh, lão thành cách mạng, người có công trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc; thăm hỏi, động viên các gia đình CBCS gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn lực lượng An ninh nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống. Đồng thời, kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu và trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Xuân Mai