Thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

20:04 05/10/2018
Chiều 5-10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để họp bàn Kế hoạch triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum.

Việc triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm  thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; để tổng kết rút kinh nghiệm làm cơ sở thực tiễn cho việc thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy trên phạm vi cả nước, làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn xã; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở

Sau khi trao đổi, thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh Kon Tum là chủ trương hết sức quan trọng, cần thiết. 

Chính vì vậy, Công an tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị trực thuộc Bộ cần có kế hoạch chuẩn bị toàn diện về tất cả mọi mặt, trước hết là lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất năng lực, độ tuổi cho đến cơ sở vật chất... Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định có liên quan đối với Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, Công an tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Công an chính quy trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đề xuất phương án cụ thể việc bố trí công tác đối với Công an xã bán chuyên trách hiện nay; xây dựng phương án đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã sao cho phù hợp…

Thu Thuỷ