Tập huấn công tác bình đẳng giới tại Bệnh viện 199

16:32 11/10/2019
Ngày 11-10, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019. 

Dự lớp tập huấn có 150 đại biểu là lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng; Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Bệnh viện 199.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Đăng, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 nhấn mạnh sự quan tâm của đơn vị đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em đã được bệnh viện triển khai thực hiện một cách sâu rộng trong đơn vị.
Bác sĩ Mai Xuân Phương nói chuyện về bình đẳng giới với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 199

Lớp tập huấn lần này nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành liên quan đến bình đẳng giới; nâng cao các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ và bình đẳng giới, giúp cho công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ tại Bệnh viện 199 được triển khai ngày càng hiệu quả hơn.

Trong thời gian dự lớp tập huấn, các đại biểu cũng được nghe Bác sĩ Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) nói chuyện chuyên đề, giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức và hành động vì bình đẳng giới, về an toàn cho phụ nữ và trẻ em.Thân Lai