Quán triệt nghị quyết về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

14:38 15/08/2019
Cục Truyền thông CAND tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2019, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu tại Hội nghị.

Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.  

 Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND khẳng định, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 35 và các nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm giúp giúp mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong Cục nắm vững những nội dung Nghị quyết, Hội nghị. 

Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo trong công tác chuyên môn, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Đại biểu dự Hội nghị

Đặc biệt, Nghị quyết số 35 có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Thiếu tướng Phạm Văn Miên yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết... Sau Hội nghị này, các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 35 và nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, nguyên chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.

L.C