Ra mắt mô hình tự quản về ANTT tại Bưu điện Nghệ An

17:12 12/09/2019
Chiều 12-9, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT “Cơ quan an toàn, nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ” và diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân. Tham dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT tại Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục được cấp ủy, Ban giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp, giải pháp để huy động cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo ANTT. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã xây dựng và ra mắt mô hình “Cơ quan an toàn, nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ”. 

Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT

Mục tiêu của mô hình nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương. 

Theo quy chế hoạt động, công tác xây dựng và duy trì hoạt động “Tự quản về ANTT” phải được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ nhân dân, người lao động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên tại cơ sở. Cũng tại Hội nghị cũng diễn ra Diễn đàn Lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp.

Xuân Bắc