Sơ kết 5 năm Chỉ thị 18 Ban Bí thư Trung ương:

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT tại Hà Nam

14:18 29/08/2017
Sáng 29-8, tỉnh Hà Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( Khóa XI)  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ( TTATGT) đường bộ, đường sắt , đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. 


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam...

Các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 18 được tỉnh Hà Nam trao tặng Bằng khen

Qua nghe báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an - cơ quan thường trực giúp việc Ban Bí thư Trung ương theo dõi việc tổ chức  thực hiện Chỉ thị 18, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT trong 5 năm vừa qua. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 18 Ban Bí thư

Hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần cầu thị của Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam trong việc thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, 4 nguyên nhân hạn chế và 5 bài học kinh nghiệm rút qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 18 Ban Bí thư Trung ương thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Trước tiên Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, chính quyền trong việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18 Ban Bí thư Trung ương, trong đó xác định công tác đảm bảo TTATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cần phải được cụ thể hóa thành các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Khang và các đại biểu trao đổi thảo luận tại Hội nghị

Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo TTATGT gắn với đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực, trong đó xác định nhiệm vụ đảm bảo TTATGT phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia. 

Trong tổ chức triển khai Chỉ thị 18 cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; bên cạnh triển khai thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hàng năm có kiểm điểm, đánh giá kết quả, kịp thời phê bình kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, Hà Nam cần  tranh thủ nguồn lực Trung ương, kết hợp với huy động ngân sách địa phương và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quy hoạch, quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông nhằm phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. 

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền nhằm tác động mạnh mẽ tới ý thức quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong tham gia giao thông, từ đó phòng ngừa, giảm thiểu được TNGT, Hà Nam cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lực vực đảm bảo TTATGT và công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác đảm bảo TTATGT, giữ gìn ANTT..

Trước 2 kiến nghị của địa phương về việc đề nghị Trung ương cấp kinh phí để xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông và xây dựng hệ thống xử lý xe quá tải trên địa bàn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận để báo cáo với Ban Bí thư và Ủy ban ATGT Quốc gia cho ý kiến chỉ đạo.

Tại Hội nghị,  23  tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 18 Ban Bí thư Trung ương đã được Tỉnh ủy Hà Nam tặng Bằng khen.

Phạm Tâm