Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

15:42 10/07/2019
Sáng 10-7, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh ( Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Công nghiệp an ninh (CNAN) đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CNAN. Đặc biệt là việc xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về CNAN nhằm tạo hành lang pháp lý về lĩnh vực quản lý CNAN và doanh nghiệp; xây dựng dự thảo các Thông tư của Bộ Công an về đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp an ninh; Thông tư quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân; đặc biệt là xây dựng mới Nghị định về CNAN và đã chuyển thẩm định….

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Bộ Công an đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động nắm, bắm sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo (Cổ phần hóa doanh nghiệp, vấn đề thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần, đề xuất tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp Bộ Công an).

Cùng với đó, các doanh nghiệp đã chủ động trong sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động sản xuất kinh của các doanh nghiệp Công an cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, với tổng doanh thu đạt 1.349,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 25,9 tỷ đồng…

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh trao Giấy khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, đã kiện toàn các Ban chỉ đạo của Bộ Công an về lĩnh vực CNAN, đưa công tác quản lý hoạt động sản xuất dần đi vào nề nếp, quy củ. Về thực hiện các đề án, dự án về phát triển CNAN cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Nhất là tập trung vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”…

Biểu dương những kết quả Cục Công nghiệp an ninh đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm báo cáo sơ kết đã nêu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong giai đoạn đầu thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an cũng như thực hiện Luật Công an nhân dân sửa đổi. 

Quang cảnh Hội nghị 

Theo đó tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của lực lượng CAND đã có những thay đổi căn bản; khối lượng công việc, nhiệm vụ đột xuất và những khó khăn thách thức đối với đối với lực lượng CAND nói chung trong đó có hoạt động của doanh nghiệp Công an ngày càng nhiều hơn, khốc liệt hơn. Nhưng những kết quả đạt được của Cục trong 6 tháng đầu năm đã phần nào cho thấy những chuyển biến theo hướng tích cực.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm triển khai thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Trước tiên, Đảng ủy, lãnh đạo Cục CNAN cần chủ động kịp thời hơn nữa trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế để không bị xung đột với các quy định pháp luật khác trong công tác quản lý nhà nước về phát triển CNAN trong tình hình mới. 

Đặc biệt, tập trung hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về CNAN trình Chính phủ ban hành đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ đề ra.  

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp theo hướng tập trung phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Quan tâm rà soát tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ; công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo và cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Công an, đồng thời bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn để phát huy tối đa năng lực, sở trường trong quá trình công tác; chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất.

Bên cạnh đó,  quan tâm vấn đề xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa để có kế hoạch sản xuất mang tính dài hơi, đem lại kết quả cao nhất cũng như đảm bảo đời sống của người lao động; chủ động tự kiểm tra, phòng ngừa những sai sót có thể xảy ra trong quá trình công tác. 

Đồng thời, Cục CNAN cần rà soát lại tất cả các đề án, dự án chưa được quyết toán, triển khai không có hiệu quả, trên cơ sở đó để tính lại và tham mưu cho Bộ giải quyết tình trạng này…

Tâm Phạm