Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

19:36 06/11/2018
Ngày 6-11, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Học viện chính trị Công an nhân dân phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”. 


Mục đích hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của tội phạm về ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, phân tích làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng, các yếu tố tác động và thực trạng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; đưa ra các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị CAND điều hành hội thảo

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài tham luận của lãnh đạo các đơn vị chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bài viết của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an. Trong đó nội dung nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về sự cần thiết phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng cũng như trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CSĐT tội phạm về ma túy trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu đã tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, dự báo tình hình tội phạm ma túy, các yếu tố tác động ảnh hưởng đến bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thời gian tới.


Nguyễn Khánh