Chú trọng nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học

20:13 24/07/2019
Chiều 24-7, tại Hà Nội, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


Qua báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, Cục khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị; chủ động, quyết liệt triển khai chức năng nhiệm vụ của đơn vị sau khi sáp nhập; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; chủ động theo dõi, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực, trong nước liên quan An ninh quốc gia…; chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính cấp thiết, góp phần cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) và hoàn thiện lý luận CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, 2 đề tài cấp quốc gia, 3 đề tài khoa học cấp Bộ, tiếp tục triển khai 2 công trình nghiên cứu lịch sử trọng điểm cấp Bộ; tiếp tục triển khai 2 công trình nghiên cứu lịch sử trọng điểm cấp Bộ và tổ chức hàng chục hội thảo khoa học, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Hội thảo học cấp Bộ “Xây dựng đội ngũ trí thức CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhấn mạnh một số công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an cần rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ đã và đang thực hiện; chú ý những nhiệm vụ bị chậm tiến độ hoặc chưa thực hiện được, từ đó tìm giải pháp khắc phục…

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Chú trọng đến chất lượng, tính thực tiễn của đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo mỗi đề tài nghiên cứu xong phải đóng góp được những giá trị nhất định về lý luận và thực tiễn trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; tiếp tục xây dựng lực lượng, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược thực sự trong sạch, vững mạnh, là những người gương mẫu đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, có tự duy và phong cách làm việc khoa học, chuẩn hóa theo yêu cầu của từng lĩnh vực, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác nghiên cứu chiến lược.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại Hội nghị.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.

Nhân dịp này, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Minh Hiền