Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 14/03/2018, 15:18
Sáng 14-3, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp, làm việc Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo Đề án.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND trình bày báo cáo những công việc triển khai thực hiện Đề án nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Tổng cục Chính trị CAND đã dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng; tổng hợp báo cáo đồng chí Bộ trưởng gửi Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Hiện Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã xin ý kiến các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an; góp phần phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những nỗ lực cố gắng của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc trong thời gian ngắn đã hoàn thành nội dung các phần công việc đề ra, thực hiện các bước của Đề án. 

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Đề án cần tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án; chủ động phần công tác của mình, đề xuất các phương án tổ chức thực hiện; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tập huấn trong toàn lực lượng. 

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo, làm căn cứ hoàn chỉnh dự thảo Đề án sau đó trình Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trước khi trình Chính phủ.

Việt Hưng
.
.