Kiến nghị sớm ban hành Đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường CAND

19:46 28/10/2019
Chiều 28-10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019-2020 trong Công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm học 2018-2019, các Học viện, trường CAND đã thực hiện nghiêm túc quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, chiêu sinh nhập học giảm số lượng học viên so với năm học trước.

Cục Đào tạo cũng đã đề xuất Bộ Công an chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2019 với những đổi mới về cách thức xét tuyển, trong đó nâng cao điều kiện tiêu chuẩn về học lực để sơ tuyển vào các trường CAND.  Lấy ý kiến các đơn vị trong ngành trước khi báo cáo lãnh đạo Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; báo cáo Bộ cho phép Học viện ANND thí điểm đào tạo song bằng đối với 3 chương trình đào tạo cho sinh viên chính quy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các Học viện, trường CAND

Báo cáo lãnh đạo Bộ thống nhất về mẫu phôi bằng sử dụng chung với các bậc học, hệ học và công tác quản lý, cấp phát phôi văn bằng trong CAND. Các Học viện, trường CAND tiếp tục hoàn thiện 16 tiêu chuẩn đầu ra đối với các chuyên ngành đào tạo đã được giao nhiệm vụ; triển khai lấy ý kiến phản hồi của học viên về chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng môn học và chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học tiếp tục được các trường quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào thi đua học tập tốt, giảng dạy tốt tiếp tục được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Học viện, trường CAND đã kiến nghị Bộ Công an sớm ban hành Đề án tuyển sinh vào các trường CAND năm 2020-2021; phân định rõ nhiệm vụ cho các trường CAND để tránh chồng chéo; rà soát lại các chương trình đào tạo, điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp thực tiễn công tác công an. Đặc biệt, cần xây dựng khung chung về chuẩn đầu ra để áp dụng thống nhất trong các trường CAND; đổi mới hệ thống đào tạo theo chuyên ngành, ngành đào tạo. 

Đại diện Công an một số đơn vị, địa phương cũng đề nghị Bộ Công an nâng chỉ tiêu tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an chính quy về xã; hoàn thiện hệ thống văn bản về quy chế đào tạo trong CAND phù hợp với mô hình mới. Các Học viện, trường CAND cũng cần tăng cường cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đi thực tế tại địa phương; có lộ trình triển khai kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Học viện, trường CAND trong năm học 2018-2019.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đây là yêu cầu bất di bất dịch. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các Học viện, trường CAND cần đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong các học viện, kết nối giữa nhà trường với công an các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả trong hội nhập quốc tế. Đặc biệt, đổi mới phải có căn cứ, khoa học và đồng bộ; đổi mới có trọng tâm trọng điểm và có lộ trình. Trong đó, cần chú ý đến các điều chỉnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất; học phải gắn với hành, giáo dục phải gắn với thực tiễn; chuyển từ mục tiêu số lượng sang đáp ứng yêu cầu về chất lượng; chuẩn hóa và hiện đại hóa. Chuyển giáo dục từ thiếu tính liên thông, hệ thống sang hệ thống; chú trọng hội nhập quốc tế… Tập trung  đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 đơn vị xuất sắc trong các Học viện, trường CAND; tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, Bằng khen của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018-2019.

Đông đảo các đại biểu tham dự Hội nghị
   
Huyền Thanh