Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình Đội CNXK

16:12 13/12/2018
Ngày 13-12, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 2499/QĐ-UBND ngày 8-10-2014 của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Đội Công nhân xung kích (CNXK) tự quản về ANTT trong doanh nghiệp giai đoạn 2014-2018 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thành lập Đội CNXK trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022.

Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Sau 4 năm thực hiện Quyết định 2499, Bình Dương đã thành lập 206 Đội CNXK ở doanh nghiệp với hơn 7.000 thành viên. 

Trong hoạt động, các thành viên Đội CNXK không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia sản xuất, kinh doanh theo sự phân công của chủ doanh nghiệp mà còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT trong doanh nghiệp. Đội CNXK đã tổ chức tuyên truyền vận động công nhân chấp hành các quy định pháp luật, nội quy doanh nghiệp.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng (ảnh N.H)

Đồng thời, Đội CNXK còn chủ động nắm tình hình đời sống trong công nhân, báo cáo và tham mưu chủ doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của người lao động, giữ được mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi của chủ doanh nghiệp và người lao động. Đội CNXK còn tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ được hơn 9.600 cuộc, kịp thời cung cấp cho Công an 219 tin có giá trị, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 22 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc thực hiện Quyết định 2499, giai đoạn 2014-2018.

Đức Mừng