Khai mạc Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác khoa học Công an

Thứ Hai, 18/11/2019, 09:20
Sáng 18-11, Bộ Công an Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác khoa học Công an, thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 5-3-2014 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về công tác khoa học Công an trong tình hình mới”, Chỉ thị số 02 ngày 6-3-2014 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới”. 

Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Khoa học công nghệ, nghiên cứu chiến lược có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, vừa là phương tiện, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Đảng và nhà nước ta luôn coi phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII xác định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ chế tự chủ phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Toàn cảnh Hội nghị.
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác nghiên cứu chiến lược, khoa học công nghệ có vị trí quan trọng, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng có những hoạt động tích cực phát triển khoa học trong CAND tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho các mặt công tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngày 5-3-2014, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 16 “Về công tác khoa học Công an trong tình hình mới” và ngày 6-3-2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 02 “Về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới”.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 và Chỉ thị 02, công tác khoa học Công an đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; cung cấp luận cứ khoa học để tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm từ khi ban hành Nghị quyết 16 và Chỉ thị 02 đến nay; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để các sản phẩm khoa học ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác chiến đấu…

X.Trường
.
.