Hội thảo về chuẩn đầu ra đối với học viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

16:34 13/05/2015
Với mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực cán bộ có chất lượng cao, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, vừa qua, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tổ chức Hội thảo quy định về chuẩn đầu ra đối với học viên Đại học, trung cấp.

Tại Hội thảo, các ý kiến đã cung cấp những nội dung phong phú, thiết thực trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, xác định rõ hơn về các quy định chuẩn đầu ra và lộ trình thực hiện. Trong đó làm rõ một số quy định nhóm chuẩn dự kiến sẽ được thực hiện khi được phê duyệt.

Trước hết, là chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: Đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu về kiến thức chuyên môn đào tạo theo từng chuyên ngành theo hướng vững về kiến thức  nghiệp vụ cơ bản của lực lượng kỹ thuật, hậu cần. Học viên học tập và thi từ đạt yêu cầu trở lên các môn học theo chương trình đào tạo theo từng bậc học đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Chuẩn về chính trị: Học viên phải đảm bảo các yêu cầu về rèn luyện, có bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh CAND, pháp luật của Nhà nước; khi tốt nghiệp là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đối tượng kết nạp Đảng.

Ngoài ra, Nhà trường còn quy định chuẩn một số kỹ năng mềm: Chuẩn về ngoại ngữ, tin học, bắn súng, võ thuật…

Ngay sau hội thảo, các ý kiến tham luận sẽ được tổng hợp, đánh giá để tiến tới xây dựng các chuẩn đầu ra chính xác, phù hợp với môi trường giáo dục của Nhà trường và yêu cầu thực tiễn công tác của ngành Công an.

Xuân Ninh